jump to navigation

Via de Cristo 2017 maj 20, 2017

Posted by viadecristo in Uncategorized.
add a comment

vdc2015c

Kommande kurs 17 – 20 augusti 2017

I sommar är det dags igen! Vi hälsar välkommen till en intensiv och givande kurshelg.

Tre dygn på Via de Cristo ger inspiration och redskap till att leva som lärjungar i Jesu efterföljd idag, och att inspirera andra  att följa hans kallelse.

I de nedladdningsbara filerna till höger finns den nya broschyren och affischer i olika storlek. Anmälningsblanketten ligger också där för nedladdning, och den kan fyllas i elektroniskt innan du skriver ut den på papper och signerar.

Under fliken ”historia” kan du läsa mer om kursens rötter bakåt till 1940-talet och dess förekomst i många samfund runt om i världen.

Vill du veta mer får du gärna höra av dig till oss via de kanaler som står under fliken ”kontakt”.

Annonser

Fördjupningshelg juni 24, 2016

Posted by viadecristo in Uncategorized.
add a comment

vdc2015c

Efter semestrarna och innan hösten drar igång på allvar håller vi en fördjupningshelg som är öppen för alla som har deltagit i en Via de Cristohelg eller en Emmausvandring.
Det är den första av två kurser som skall erbjudas regelbundet, och som i original heter NLS Leadership Training Course 101. Den klargör grunderna för Via de Cristo och ger mycket motivation och glädje.

Tid och plats:
26-27 augusti på Lärjungagården i Torestorp.
Vi börjar på fredag kl 19 och slutar på lördag kl 16.

Program:
Tanken bakom Via de Cristo.
Skillnaden mellan vad som är väsentligt och vad som är helt valfritt.  Betydelsen av Palanca, Smågrupper och Ultreya.
Tredagarskursens upplägg, med dess teman och processer.
Olika sätt att tjäna, stödja eller vara mentor.
Cursillos historia.
Tid för gemenskap, samtal, frågor och svar.

Kost och logi:
Kvällsmat, Frukost, Kaffe, Lunch, Fika.
Boende i dubbel- eller enkelrum.
Kostnad 400 kr. Kontakta styrelsen om kostnaden är svår.

Anmälan:
Anmälningar tas emot löpande, i första hand via vår e-postadress.
Ange önskemål om specialkost och tillgänglighet.
Sista anmälningsdag 1 augusti.

Varmt välkommen till höstens Ultreya! oktober 19, 2015

Posted by viadecristo in Uncategorized.
add a comment

Söndag 8 november kl. 15.00–19.00.

Inbjudna är alla i Via de Cristo och Emmaus och andra som kan vara intresserade.

På ultreyorna träffas vi för att dela med oss av våra upplevelser av den fjärde dagen! Det är spännande och uppmuntrande att lyssna på varandras berättelser om hur vi kan verka som kristna i våra egna sammanhang, och hur våra smågrupper kan fungera som ett stöd för detta. Några av oss är redan med i sådana grupper och andra kanske vill få tillfälle att prova.

Ta gärna med vänner som du tror skulle vilja vara med i uppdraget att förvandla världen med Guds kärlek. Ultreyan är en skön stund att hämta ny inspiration och glädje, och träffa andra med samma vision. Det blir måltid, gemenskap och bön.

Du kan räkna med ett självkostnadspris för maten. När du anmäler dig, tala också om ifall du behöver specialkost.

Anmälan senast den 29 oktober till gustafson_inger@hotmail.com eller sms:a till 0706-100059

Ta gärna med dig din pilgrimsguide och ditt kors.

 

Gud älskar er och det gör vi också!

Fjärde-dagen-samordnarna
Inger Gustafsson-Nwaogu
Lola Johansson
Anna-Lena Johansson

Den nya styrelsen maj 29, 2015

Posted by viadecristo in Uncategorized.
add a comment

Vi tackar Geraldine Kopacsi och Annette Johansson för deras tid i styrelsen som ordförande och sekreterare.
Ny styrelse sedan årsmötet är nu

Ordförande – Ulrika Stenbäck
Sekreterare – Lena Kloo
Kassör – Catarina Alldén
Andlig vägledare – Anders Stenbäck

Arbetet med Via de Cristo fortsätter med planering och bön för nästa kurs.
Och inte minst stöd och uppmuntran för tiden mellan kurserna.

Årsmöte 2015 januari 28, 2015

Posted by viadecristo in Uncategorized.
add a comment
Medlemmar i den ideella föreningen Via de Cristo Sverige önskas varmt välkomna till årsmötet.

När: Söndag den 29/3 – 2015
Var: Brunnsbokyrkan
Tid: Kl 17:00

Dagordning och bilagor kommer med kallelsen i slutet av februari, men vi vill redan nu ge er möjlighet att göra en notering i er almanacka!
Återigen varmt välkomna.

Gud älskar er och det gör vi också.

För styrelsen
Geraldine Kopacsi
Ordförande

P.S. Så här står det i stadgarna om medlemskap i §4

Föreningen är öppen för den som har genomgått Via de Cristo-kurs eller motsvarande erkända Cursillo-kurser.
Den som genomgått en Via de Cristo-kurs skall erbjudas bli medlem i föreningen.

Via de Cristo 2014 december 26, 2013

Posted by viadecristo in Uncategorized.
add a comment

VdC2014Via de Cristo är en tredygnskurs som ger inspiration och redskap till att leva som lärjungar i Jesu efterföljd idag, och att inspirera andra  att följa hans kallelse.

2014 hölls kursen 5-8 juni på Lärjungagården i Torestorp utanför Göteborg. Nästa kurs planeras till vårkanten 2016.

Under fliken ”historia” kan du läsa mer om kursens rötter bakåt till 1940-talet och dess förekomst i många samfund runt om i världen.

Vill du veta mer får du gärna höra av dig till oss via de kanaler som står under fliken ”kontakt”.